• Одит-заверка на годишни счетоводни отчети
  • Данъчна защита
  • Финансов анализ на стопанската дейност
  • Изграждане на системи за вътрешен финансов контрол
  • Преобразуване на компании отделяне, разделяне, вливане, сливане
  • Регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, СД, КД
  • Извършване на инвентаризация
  • Текущо счетоводно обслужване: на еднолични търговци и дружества, регистрирани по ЗДДС или на патентен данък
  • Пререгистрация на ЕТ , ООД , ЕООД, СД